วิธีเลือกหลอดดื่ม

หลอดดูดกระดาษ

Paper drinking straws-2

หลอดดูดน้ำกก

Reed drinking straws-3

หลอดดื่มข้าวสาลี

26165
6MM น้ำผลไม้,นม,น้ำและอื่นๆ
8MM เครื่องดื่มปั่น
10MM ชานมไข่มุก
12MM ชานมโบบา
4-6MM โคล่า, น้ำผลไม้, นมและอื่น ๆ
7-9MM เครื่องดื่มปั่น
10-12MM ชานมไข่มุกและชานมโบบา
3-5MM ค็อกเทล,น้ำผลไม้,นม,น้ำและอื่นๆ
Application-21